מחירון אחסון

חודשי
שנתי

DigiHost500

Up To 500MB
49
90
לחודש
 • התקנת אתר: 1
 • Up-time: 99.99%
 • גיבויים יומיים אוטומטיים
 • שרתיי ליטספיד, טכנולוגית שמירת מטמון מתקדמת לשיפור זמני הטעינה.
 • ניהול תעודות אבטחת SSL.
 • יצירת סביבות פיתוח לעבודה חכמה
 • מערכת חומת אש לחסימת התקפות נפוצות.

DigiHost1

Up To 1G
59
90
לחודש
 • התקנת אתר: 1
 • Up-time: 99.99%
 • גיבויים יומיים אוטומטיים
 • שרתיי ליטספיד, טכנולוגית שמירת מטמון מתקדמת לשיפור זמני הטעינה.
 • ניהול תעודות אבטחת SSL.
 • יצירת סביבות פיתוח לעבודה חכמה
 • מערכת חומת אש לחסימת התקפות נפוצות.

DigiHost3

Up To 3G
79
90
לחודש
 • התקנת אתר: 3
 • Up-time: 99.99%
 • גיבויים יומיים אוטומטיים
 • שרתיי ליטספיד, טכנולוגית שמירת מטמון מתקדמת לשיפור זמני הטעינה.
 • ניהול תעודות אבטחת SSL.
 • יצירת סביבות פיתוח לעבודה חכמה
 • מערכת חומת אש לחסימת התקפות נפוצות.
פופולרי

DigiHost5

Up To 5G
119
90
לחודש
 • התקנת אתר: 5
 • Up-time: 99.99%
 • גיבויים יומיים אוטומטיים
 • שרתיי ליטספיד, טכנולוגית שמירת מטמון מתקדמת לשיפור זמני הטעינה.
 • ניהול תעודות אבטחת SSL.
 • יצירת סביבות פיתוח לעבודה חכמה
 • מערכת חומת אש לחסימת התקפות נפוצות.

DigiHost7

Up To 7G
159
90
לחודש
 • התקנת אתר: 7
 • Up-time: 99.99%
 • גיבויים יומיים אוטומטיים
 • שרתיי ליטספיד, טכנולוגית שמירת מטמון מתקדמת לשיפור זמני הטעינה.
 • ניהול תעודות אבטחת SSL.
 • יצירת סביבות פיתוח לעבודה חכמה
 • מערכת חומת אש לחסימת התקפות נפוצות.

DigiHost10

Up To 10G
199
90
לחודש
 • התקנת אתר: 10
 • Up-time: 99.99%
 • גיבויים יומיים אוטומטיים
 • שרתיי ליטספיד, טכנולוגית שמירת מטמון מתקדמת לשיפור זמני הטעינה.
 • ניהול תעודות אבטחת SSL.
 • יצירת סביבות פיתוח לעבודה חכמה
 • מערכת חומת אש לחסימת התקפות נפוצות.

DigiHost15

Up To 10G
300 לחודש
 • התקנת אתר: 15
 • Up-time: 99.99%
 • גיבויים יומיים אוטומטיים
 • שרתיי ליטספיד, טכנולוגית שמירת מטמון מתקדמת לשיפור זמני הטעינה.
 • ניהול תעודות אבטחת SSL.
 • יצירת סביבות פיתוח לעבודה חכמה
 • מערכת חומת אש לחסימת התקפות נפוצות.
חודשי
שנתי
דילוג לתוכן