פרטי כרטיס אשראי לבטחון תשלומים דחויים

* מקבלים כרטיסי אשראי מכל המותגים (פרט לדיינרס).
* פרטי כרטיס אשראי זה ישמשו לבטחון בלבד, בגין התשלומים הדחויים, בהתאם לתנאי התשלום המפורטים בהצעת המחיר והסכם השירות. שימוש בפרטי כרטיס האשראי יעשה רק במקרה בו לא יתקבלו התשלומים הדחויים במועדם.

דילוג לתוכן